منحنی دات کام برای فروش می باشد

parcham.com
ghermez.com
otagh.com
ojrat.com
bazikon.com
shegefti.com